Voor het bestellen van de groepskleding hebben wij een aparte website gemaakt. 
De goepskleding voor Woudlopers / Kipling is te bestellen op:
https://www.groepskleding.shop/groepspagina-s/scoutinggroepen/groepskleding-woudlopers-kipling